Piegādāju smilti, granti, šķembas, melnzemi lidz 5 kubiem vienā piegādē.