Piegādāju smilti, granti, šķembas, melnzemi, oļus līdz 5 kubiem vienā piegādē.