Piegādāju smilti, granti, šķembas, melnzemi lidz 5 kibiem vienā piegādē.
Mini ekskavatora pakalpojumi.