Piegādāju ar pašizgāzēju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi, u.c.