Piegādāju ar pašizgāzēju smilti, granti, šķembas, melnzemi, oļus u.c.