Piegādāju ar pašizgāzēju smilti, granti, šķembas, melnzemi, oļus.
Mini ekskavatora pakalpojumi.