Piegādāju ar pašizgāzēju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi.