Piegādāju smilti, granti, melnzemi, šķembas, oļus lidz 5 kubiem vienā piegādē. Mini ekskavatora pakalpojumi.