Ar pašizgāzēju piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi.