Piegādāju are pašizgāzēju smilti, granti, šķembas oļus, melnzemi.