Piegādāju granti, smilti, šķembas, oļus, melnzemi lidz 5 kubiem vienā piegādē. Mini ekskavatora pakslpojumi.