Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus, melnzemi. Zemes frēzēšsna.