Pārdodam ar piegādi dažādas beramās kravas:

*- Smiltis (mūrēšanai, betonēšanai, pieberamās)
*- Šķembas (dolomīta, granīta, drupinātus būvgružus)
*- Oļus (drenāžām, ceļiem)
*- Auglīgo augsni (sijātu, nesijātu)
*- Kūtsmēslus
*- Granti
*- Smilts/sāls maisījumu
*- u. c.