Teritorijas labiekārtošana

Komanda ar daudzgadēju pieredzi Teritoriju apzaļumošanā, labiekārtošanā sniedz šādus pakalpojumus:

– visa veida zālienu ierīkošana
– aerācija
– dobju ierīkošana
– augu un koku stādīšana, kopšana
– akmens dārzi
– bruģēšana
– koka žogu uzstādīšana(iespējami individuali pasūtījumi), esošo labošana
– dārznieka pakalpojumi
– teritoriju apsaimniekošana
– visu veidu augu un koku sagāde/piegāde
– melorācijas sitēmu izbūve/pārbūve
– teritoriju atbrīvošana no apauguma un celmu lauzšana/frēzēšana
– visa veida zemes darbi ar tehniku
– dīķu rakšana/ tīrīšana
– servitūtceļu izbūve

Visa veida beramās kravas-melnzeme(apzaļ umošanai), grants, smilts, grunts, šķemba.

Strādājam visā Latvijā