Nepieciešams universālais traktors Pabažos zemes izlīdzināšanai.