Vai Jūs esat uzņēmēja/s, kas vada jau aktīvi strādājošu uzņēmumu Latvijā, bet kurai/am nepieciešama plašāka uzņēmējdarbības pieredze un neliels finansējums, lai sasniegtu nākošo līmeni? Varbūt Jūs esat nonākusi/cis krustcelēs un ir nepieciešams mentora atbalsts?

Uzņēmēja izskata iespējas iegādāties nelielu uzņēmumu. Ar prieku atstāsim vadību Jūsu rīcībā, piedāvāsim finanses uzņēmuma attīstīšanai un uzņēmējdarbības pieredzes atbalstu. Vēlams, lai uzņēmums ir spējīgs segt savus izdevumus un tam būtu attīstīta biznesa darbība – patstāvīgi klienti, lojāli darbinieki un entuziastiska/s vadītāja/s.

Izskatīsim dažādus variantus.