Vajag strādniekus 2 revīzijas aku betonēšanai meliorācijas grāvī