Gan Fiziskām, gan juridiskām personām

* Aizaugušu teritoriju tīrīšana
* pļavu pļaušana
* mauriņu regulāra pļaušana

Iespējama arī sagrābšana un aizvākšana