+Aerācija
+Minerālmēslojums
+Bedrīšu un nelīdzenumu remonts
+Piesēšana