Saulkrastu vidusskola, reģ. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidātus

vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei ( profesijas kods 2330 01 ), mācību priekšmets FIZIKA

Darba apraksts: Īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā FIZIKA atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Algas likme par 1 (vienu) pedagoģisko slodzi: 750 EUR

Slodze: nepilna darba slodze 0,7 likmes (21 stunda nedēļā)

Līgums: Darba līgums uz noteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu(CV) ar norādi „Vispārējās pamatizglītības skolotāja vakancei (fizika)līdz 2019. gada 1. jūlijam uz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienāsno plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona: Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle