Saulkrastu novada dome

(reģ.Nr.90000068680)

aicina darbā

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU BŪVTEHNIĶI

(profesijas kods 3112 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt un uzraudzīt pašvaldības nekustamo īpašumu un ar tiem saistīto iekārtu tehnisko stāvokli;
 • piedalīties pašvaldības nekustamo īpašumu un ar tiem saistīto iekārtu uzturēšanai nepieciešamo būvdarbu, t.sk. remontdarbu, plānošanā un realizācijā;
 • nodrošināt pašvaldības ēku un telpu remonta, atjaunošanas un pārbūves darbu plānošanu, organizēšanu, uzraudzīšanu, t.sk. dokumentācijas kārtošanu;
 • sagatavot projektēšanas uzdevumus, darba uzdevumus, darbu apjomus un tāmes pašvaldības nekustamo īpašumu būvprojektu izstrādei un/vai būvniecībai (t.sk. ēku un telpu remontam, atjaunošanai un pārbūvei);
 • pārzināt un uzraudzīt būvdarbu un remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
 • pārbaudīt projektu dokumentāciju, sagatavot un kontrolēt būvdarbu, remonta un atjaunošanas darbu izpilddokumentāciju;
 • nodrošināt būvdarbu dokumentācijas vešanu un uzglabāšanu;
 • regulāri apsekot pašvaldības īpašumus, t.sk. izīrētos dzīvokļus un iznomātās telpas, fiksēt ar nekustamajiem īpašumiem saistīto iekārtu tehnisko stāvokli;
 • kontrolēt noslēgto nomas un īres līgumu nosacījumu izpildi;
 • sagatavot dokumentāciju (t.sk. tehniskās specifikācijas) iepirkuma veikšanai nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un būvniecības jautājumos;
 • sagatavot priekšlikumus plānveida pašvaldības nekustamo īpašumu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un attīstībai;
 • piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē nodaļas kompetences ietvaros;

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnēs (vēlams būvniecības jomā);
 • darba pieredze būvniecības jomā, vēlama pieredze īpašumu apsaimniekošanā;
 • pieredze darbā ar būvniecības dokumentāciju (tāmes, izmaksu plānošana, darbu uzskaite, kontrole);
 • pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju un nekustamā īpašuma atjaunošanas un pārbūves darbu plānošanu un izpildi;
 • vēlama budžeta veidošanas, plānošanas un uzskaites veikšanas prasme;
 • prasme lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumus, skices, tāmes);
 • pārzināt amata pienākumu izpildē nepieciešamo normatīvo aktu regulējumu;
 • precizitāte darbu izpildē, spēja iekļauties noteiktajos termiņos;
 • spēja operatīvi strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 • labas komunikācijas spējas un augsta atbildības izjūta;
 • prasme strādāt ar datoru, MS Office programmatūru;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam:

 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
 • kopējos darba panākumos ieinteresētu komandu;
 • atalgojumu bruto 1416 euro;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Motivētu pieteikumu un CV ar norādi „Konkursam uz pašvaldības īpašumu būvtehniķa amatu” līdz 2020.gada 3.jūnijam sūtīt uz e- pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu novada dome, kontaktinformācija: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV 2160, tālrunis 67142529.