Saulkrastu vidusskola (reģ. Nr.4313901093) aicina pieteikties kandidātus

SKOLOTĀJA LOGOPĒDA vakancei

Darba apraksts: Pilnveidot izglītojamo runas un rakstu valodas attīstībās iemaņas pilnvērtīgai valsts izglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču ( prasību) apgūšanai. Veikt izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nt.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, logopēdijā. Augsta atbildības sajūta, recizitāte, prasme plānot un organizēt savu darbu, spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes

Valsts valodas prasmes: Latviešu augstākais C līmenis”

Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikācija

Algas likme par pilnu slodzi: no 680 EUR

Slodze: nepilna darba slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu( CV) ar norādi „Skolotāja logopēda vakancei”līdz 2018. gada 31. augustamuz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienāsno plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle