Saulkrastu sociālais dienests

(reģistrācijas numurs 90009270339)

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

SOCIĀLO DARBINIEKU

Galvenie amata pienākumi

 • veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • pieņemt no iedzīvotājiem iesniegumus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nepieciešamību;
 • informēt iedzīvotājus par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sniegto palīdzību, to saņemšanas kārtību, par klientu tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā;
 • noformēt sociālā dienesta sēžu protokolus un lēmumus;
 • veikt klientu apsekošanu dzīvesvietā;
 • izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānus klientiem;
 • piedalīties Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanā;
 • pildīt citus iestādes vadītāja uzdotos pienākumus savas kompetences robežās.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā;
 • Vēlama pieredze sociālajā darbā vai darbā ar ģimenēm ar bērniem;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbildības sajūta un iecietība stresa situācijās;
 • Prasme strādāt komandā;
 • Vēlama prasme strādāt ar programmu SOPA;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši valsts valodas likuma prasībām.

Piedāvājam:

 • dinamisku, atbildīgu darbu;
 • profesionālu kolēģu atbalstu ikdienas darbā;
 • atalgojumu bruto 937 euro;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).

Pieteikumu un CV ar norādi „Sociālais darbinieks” sūtīt līdz 9.septembrim uz e- pastu socialaisdienests@saulkrasti.lv vai pa pastu (adresējot Saulkrastu sociālajam dienestam) uz Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai iesniegt personīgi Saulkrastu sociālajā dienestā 108.kabinetā dienesta darba laikā.

Tālrunis uzziņām 67142510