Saulkrastu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

aicina darbā uz noteiktu laiku

SPECIĀLO PEDAGOGU

Darba apraksts: īstenot izglītības programmas atbilstoši Valsts izglītības standartam un katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim. Palīdzēt izglītības iestādes pedagogiem darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

Prasības:Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nt.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darbu, spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes

Valsts valodas prasmes: Latviešu augstākais C līmenis”

Izglītības līmenis:2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (var būt students/-e)

Algas likme par pilnu slodzi: no 680 EUR

Līgums: Darba līgums uz noteiktu laiku

Pretendentus līdz 2018.gada 31.augustamaicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi “Speciālā pedagoga vakancei” uze-pastu –bernudarzs.rukitis@saulkrasti.lv, pa pastu Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu PII “Rūķītis” vadītājai, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Sīkāka informācija pa tālruni 26413906.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.