Saulkrastu vidusskola(reģ. Nr.4313901093), aicina pieteikties kandidātus

SPECIĀLĀ PEDAGOGA vakancei

Darba apraksts: īstenot izglītības programmas konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam un katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim. Palīdzēt izglītības iestādes pedagogiem darbā ar izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas

Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nt.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darbu, spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes

Valsts valodas prasmes: Latviešu augstākais C līmenis”

Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Algas likme par pilnu slodzi: no 680 EUR

Slodze: nepilna darba slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Pretendentus līdz 2018.gada 31.augustam aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu( CV) ar norādi „Speciālā pedagoga vakancei”uz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle