Saulkrastu vidusskola, reģ. Nr.4313901093

aicina pieteikties kandidātus vispārējās pamatizglītības skolotāja vakancei

Darba apraksts: Veikt matemātikas skolotāja darba pienākumus vispārējās pamatizglītības posmā.

Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nt.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darbu, spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes

Alga: no 680 EUR

Slodze: viena vesela slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba laika veids: Normālais darba laiks

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu(CV) ar norādi „Vispārējās pamatizglītības skolotāja ( matemātika ) vakancei” līdz 2018.gada 31.augustamuz e-pastusaulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle