Saulkrastu novada dome

(reģistrācijas numurs 90000068680)

aicina darbā

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt Informācijas tehnoloģiju nodaļas ikdienas darbu;
 • vadīt un organizēt informācijas tehnoloģiju (turpmāk- IT) ierīkošanu un lietotāju apmācību;
 • nodrošināt Informācijas sistēmu (turpmāk – IS) drošību, lietotāju tiesību piešķiršanu, anulēšanu un uzskaiti;
 • plānot un koordinēt sistēmu funkcionēšanu, analizēt nepieciešamos uzlabojumus, novērtēt iespējamos risinājumus;
 • integrēt dažādas sistēmas, risināt ar savietojamību saistītās problēmas;
 • pārraudzīt IT drošības sistēmas;
 • nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību IT nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nozares starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;
 • izstrādāt informācijas drošības pārvaldības īstermiņa un ilgtermiņa plānus;
 • organizēt programmatūras licenču iegādi;
 • vadīt IT pakalpojumu pārvaldības procesus;
 • izstrādāt plānus, nodrošināt datora datnes pret nejaušu vai neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu vai izpaušanu un nodrošināt datu apstrādi ārkārtas situācijās;
 • uzlabot serveru un tīklu efektivitāti;
 • veikt riska novērtējumu un testēt datu apstrādes sistēmu, nodrošināt tās darbību un drošības pasākumus;
 • pārraudzīt ar IS drošību saistīto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu, kā arī pārraudzīt to ārējo normatīvo aktu ievērošanu, kuri attiecas uz IS jomu;
 • piedalīties ar IS drošību saistītajos projektos, IS risku analīzes veikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus un pārraudzīt to īstenošanu, veikt darbinieku izglītošanu IS drošības jomā;
 • piedalīties ar pārraugāmo nozari saistītu iekšējo noteikumu, nolikumu un instrukciju izstrādē;
 • plānot IT nepieciešamos finanšu līdzekļus, kontrolēt un nodrošināt racionālu finanšu līdzekļu izlietošanu

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā;
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā;
 • prasme veikt programmatūras uzstādīšanu;
 • pārzināt darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus;
 • pamatzināšanas finanšu plānošanas jomā;
 • prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus;
 • teicamas datorlietotāja prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā
 • Atalgojumu bruto 1438 euro
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām)

Motivētu pieteikumu un CV ar norādi „Konkursam uz IT nodaļas vadītāja amatu” līdz 2019. gada 28.jūlijam sūtīt uz e- pastu personals@saulkrasti.lv vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu novada domes Lietvedības un personāla nodaļā 107.kabinetā domes darba laikā.

Tālrunis uzziņām 67142508