Notiks nekustamo īpašumu izsole

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu: Devītā iela 85, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8033 003 2691, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 629 m2, nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3400,00, nodrošinājuma nauda – EUR 340,00. Objekta izsole notiks 2019.gada … Turpināt lasīt Notiks nekustamo īpašumu izsole