Saulkrastu novada dome aicina pieteikties zemes nomas tiesību mutiskai izsolei ar augšupejošu soli:

1. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130030098, (Bērzu ielas galā, pludmalē, zemes gabals Nr.1) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) kv.m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (1)

Zemes nomas līgums (1)

2. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130030098, (pie Katrīnbādes ielas, pludmalē zemes gabals Nr.2) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība.

Noteikumi (2)

Zemes nomas līgums (2)

3. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (Raiņa ielas galā, pludmalē, zemes gabals Nr.3) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (3)

Zemes nomas līgums (3)

4. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (Raiņa ielas galā, pludmalē, zemes gabals Nr.4) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (4)

Zemes nomas līgums (4)

5. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (Bīriņu ielas galā, zemes gabals Nr.5) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (5)

Zemes nomas līgums (5)

6. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (Bīriņu ielas galā, zemes gabals Nr.6) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) kv.m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (6)

Zemes nomas līgums (6)

7. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (pie Bīriņu ielas galā, zemes gabals Nr.7) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) kv.m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (7)

Zemes nomas līgums (7)

8. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (Bīriņu ielas galā, pludmalē, zemes gabals Nr.8) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) kv.m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (8)

Zemes nomas līgums (8)

9. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (Vidrižu ielas galā, pludmalē, zemes gabals Nr.9) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība.

Noteikumi (9)

Zemes nomas līgums (9)

10. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130020246, (Vidrižu ielas galā, pludmalē, zemes gabals Nr.10) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) kv.m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība.

Noteikumi (10)

Zemes nomas līgums (10)

11. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80130010183, (pludmalē ,,Rūķīši’’, zemes gabals Nr.11) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) kv.m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (11)

Zemes nomas līgums (11)

12. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80330011148, (pie autostāvvietas ,,Koklītes’’, zemes gabals Nr.12) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība.

Noteikumi (12)

Zemes nomas līgums (12)

13. neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 80330011006, (pludmalē pie ,,Aizvējiem’’, zemes gabals Nr.13) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšanu, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamā zemes gabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļa izmantošana.

Noteikumi (13)

Zemes nomas līgums (13)

Pieteikšanās nomas tiesību izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 17.aprīļa plkst. 9.45.

Izsoles norises datums –2019.gada 17.aprīlī plkst.10.00Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.