Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas izmantošanas kārtību” rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgta mutiska izsole zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā ar zvejas rīku zivju murds notiks 2017.gada 17.martā plkst. 10.00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 200. telpā, 2.stāva zālē.

Ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepazīties Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102.telpā, kā arī elektroniski šeit.