Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas izmantošanas kārtību” 33. punktu, pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsole zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, ar zivju tīklu un lucīšu murdu notiks 2018. gada 19. janvārī plkst. 10.00 Saulkrastu novada domes ēkā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 2. stāva zālē.

Ar pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepazīties Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102. telpā, kā arī ŠEIT.