Saulkrastu novada dome

(reģ.nr.90000068680)

Aicina pievienoties savai komandai

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTU/-I

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • vēlama pieredze darbā ar projektiem;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi

 • pārraudzīt izglītības darba norisi novadā kopumā;
 • kontrolēt pašvaldības kompensāciju piešķiršanu par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • koordinēt izglītības iestāžu organizēto novada līmeņa pasākumu norisi;
 • saskaņot izglītības iestāžu gada darba plānus;
 • saskaņot izglītības iestāžu tarifikācijas;
 • strādāt ar valsts izglītības informatīvo sistēmu (VIIS) pašvaldības līmenī;
 • uzturēt izglītības iestāžu interešu izglītības programmu licenču reģistru;
 • organizēt interešu izglītības programmu vērtēšanu un īstenošanu;
 • atbalstīt izglītības iestādes ar izglītību saistīto projektu administrēšanā;
 • sagatavot informāciju valsts iestādēm par izglītības jomu Saulkrastu novadā;
 • organizēt tālākizglītības kursus Saulkrastu novada izglītības iestāžu pedagogiem;
 • apmeklēt valsts iestāžu organizētos seminārus un sanāksmes par izglītības jautājumiem un nodot iegūto informāciju novada izglītības iestādēm;
 • piedalīties novada izglītības iestāžu un vadītāju akreditācijas procesā;
 • nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, LR Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldības izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi novadā;
 • sadarbojoties ar Vidzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības centru, koordinēt pieaugušo izglītības darbu novadā.

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • Atalgojumu bruto 1172 euro;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).

Pieteikumu un CV ar norādi „Izglītības darba speciālists/-e” līdz 2020.gada 7.aprīlim sūtīt uz personals@saulkrasti.lv vai pa pastu: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai iesniegt personīgi 104.kabinetā domes darba laikā.

Tālrunis uzziņām 67142516

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu novada dome, kontaktinformācija: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV 2160, tālrunis 67142529