Saulkrastu vidusskola

reģ. Nr.4313901093

aicina pieteikties kandidātus

Skolotāja logopēda ( profesijas kods 2352 01 ) vakancei.

Darba apraksts: Pilnveidot izglītojamo runas un rakstu valodas attīstībās iemaņas pilnvērtīgai valsts izglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču ( prasību) apgūšanai. Veikt izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

Prasības:

Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

Labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, logopēdijā;

Augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darbu, spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.

Valsts valodas prasmes: Latviešu augstākais C līmenis

Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikācija

Algas likme par pilnu slodzi: 730 EUR

Slodze: nepilna darba slodze 0,7 likmes ( 21 stunda nedēļā )

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Skolotāja logopēda vakancei” līdz 2019. gada 15. jūnijam uz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle