Saulkrastu vidusskola

reģ. Nr.4313901093

aicina pieteikties kandidātus sākumizglītības skolotāja vakancei

(profesijas kods 2341 02 )

Darba apraksts: īstenot izglītības programmu atbilstoši valsts izglītības standartam.

Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darbu, spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes

Atalgojums: 750 EUR

Slodze: viena vesela slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Sākumizglītības skolotāja vakancei” līdz 2019. gada 23. augustam uz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle

Aktuāls līdz: 23.08.2019.