Saulkrastu vidusskola, reģ. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidātus

vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei

( profesijas kods 2330 01 ), mācību priekšmets MATEMĀTIKA

Darba apraksts: Īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā MATEMĀTIKA atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Algas likme par 1 ( vienu ) pedagoģisko slodzi : 750 EUR

Slodze: 1 ( viena ) pilna darba slodze ( 30 stundas nedēļā )

Līgums: Darba līgums uz noteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei” līdz 2019. gada 15. augustam uz e-pastu saulkrastuvsk@inbox.lv, pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu vidusskolas direktorei, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

Tālrunis informācijai: 67951638, 29197129

Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle

Aktuāls līdz: 15.08.2019.g.