SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kas ir 100% Saulkrastu novada domes kapitālsabiedrība un kuras pamatdarbības veids ir Saulkrastu novada administratīvās teritorijas komunālās saimniecības apkalpošana, nodrošinot: centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, centralizēto siltumapgādi, ēku apsaimniekošanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un remontu, un dažādu maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām,

aicina pie sevis komandā

GALVENO GRĀMATVEDI

Galvenie darba pienākumi

 • Grāmatvedības darba organizēšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībāmBudžeta atskaišu sagatavošana, naudas plūsmas kontrole un analīze
 • Darbs ar kreditoriem
 • Darba algu aprēķini
 • Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite
 • Eiropas fondu līdzfinansējuma projektu grāmatvedība
 • Bankas operāciju veikšana, apgrozāmā kapitāla kontrole
 • Ceturkšņu un gada pārskatu sagatavošana
 • Atskaišu sagatavošana VID, statistikas pārvaldei, sabiedrisko pakalpojumu regulatoram un uzņēmuma vadībai
 • Sadarbības organizēšana ar VID, revidentiem, bankām, Saulkrastu novada domi

Prasības kandidātam

 • Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā
 • Obligāta veiksmīga darba pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāk kā 2 gadi
 • Obligāta pieredze darbā ar resursu vadības un grāmatvedības programmu Horizon
 • Zināšanas Latvijas Republikas likumdošanā grāmatvedībā un nodokļu jomā
 • Laba loģiskā, analītiskā domāšana un radoša pieeja darba procesam
 • Precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta
 • Labas latviešu valodas zināšanas
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)
 • Stresa noturība, iniciatīva un precizitāte

Piedāvājam

 • Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā
 • Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi
 • Sociālās garantijas
 • Darba vieta: Liepu iela 3, Saulkrasti.
 • Darba alga: EUR 1450.

Pieteikšanās

Piesakieslīdz 2020.gada 10.aprīlim, sūtot savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pasta adresi darbs@komunalserviss.lv.

Nosūtot savu pieteikumu SIA “Saulkrastu komunālserviss” (reģistrācijas numurs: 40103027944, juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Latvija), Tu brīvprātīgi ļauj darba pieņemšanas nolūkā apstrādāt tavus personas datus, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.