Piektdien, 14. decembrī plkst. 10.00 tiek rīkota neapbūvēta zemesgabala Katrīnbādes ielā 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 003 0063, platība 4989 kv.m, nomas izsole ar augšupejošu soli.

Ar nomas izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

ZEMES NOMAS LĪGUMS