Tūrisms Tūrisms

Kalendārs

Piektdiena / 4. oktobris / 2019. gads

Robotika (5 – 8 gadi)

Datums: 04.10.2019

Laiks: 14:15 līdz 15:15

Vieta: Latvija, Saulkrasti, Raiņa iela 7, Jauniešu māja

ROBO HUB spēļu formā sniedz zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem. Modelējot un konstruējot bērns iemācās loģiski un radoši domāt. Programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē. Robotika apvieno visus eksaktos mācību priekšmetus vienā. Konstruējot un programmējot robotus, bērni apgūst matemātiku, tehnoloģijas, dabaszinības un fiziku. Katrā nodarbībā tiek konstruēts un programmēts unikāls robots, izmantojot robotikas tehniku Lego WeDo2, Lego Mindstorms EV3.

Cena par nodarbību – 5 eiro.

Pieteikšanās nodarbībām mājas lapā – www.robohub.lv

Vairāk informācijas pa tālruni 66181899 vai www.robohub.lv

Interešu izglītības skola “Robotikas skola” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes Valsts dienestā reģistrēta izglītības iestāde, kurā bērni apgūst robotiku atbilstoši vecuma grupai.