Maijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 64 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 14 personas, 13 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, viena persona savā dzīvesvietā.

 

Sastādīti 126 administratīvā pārkāpuma protokoli, septiņi protokoli par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, trīs protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, trīs protokoli par sīko huligānismu, divi protokoli par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas, divi protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, pieci protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 104 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu.

 

Uzsāktas 15 administratīvās lietas – par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu un par nekustamā īpašuma sakopšanu.

 

Sešos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.