Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Infrastruktūra

  Bucis

  10.07.2018

  Kādēļ, tumšajā diennakts laikā , nedeg ielu apgaismojums Celtnieku ielā? Apkārtējās ielās deg.

  Paldies par informāciju ! Tā ir nosūtīta elektrolīniju apsaimniekotājam. Minētā vieta tiks apsekota, un tuvākajā laikā defekts tiks novērts.

 • Pašvaldības darbība

  Sandra

  06.07.2018

  Labdien.
  Esmu šokā. Kāpēc pašvaldība nav reģistrējusi dižkoku reģistrā Baltās kāpas dižliepas?
  Kāpēc izbūvējot Baltās kāpas tualetei komunikācijas tiek bojātas dižliepu saknes? Vai citur nebija iespējams rakt, kāpēc neievēro dižliepu aizsargjoslu kas noteikta cik liels vainags tik liels apkārtmērs zemes ir aizsargjosla. Mežniecībā man paskaidroja, ka ierakstīt reģistrā ir pašvaldības kompetence un interese.

  Veicot būvdarbus būvnieks, ar roku darbu, neizmanojot tehniku ir atsedzis liepu saknes. Pēc kabeļa ieguldīšanas tranšeja ar lāpstām tiks aizbērta. Koku saknēm nekāds kaitējums netiks nodarīts.

 • Pašvaldības darbība

  Sandra

  06.07.2018

  SIA “ZAAO” (ZAAO) 2018. gadā „Ilgtspējas indeksā” atkārtoti saņēmusi zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.
  Jocīgi lasīt tādu rakstu, rodas jautājums kāpēc Saulkrasti top netīrāki. Kāpēc pie Pabažu stacijas krājas atkritumi, pie vecā veikala, kas ir slēgts arī atkritumi mētājas, BAMĀ izbūvējāt soliņu, izvietojāt novērošanas kameru, atkritumu urnu novācāt, konteinerus arī. Kāds ir lietderības koeficients šādai darbībai? Kāda jēga šīm kamerām?

  Gan Pabažu stacijas laukums, gan laukums Stacijas un Rīgas ielas krustojumā nepieder Saulkrastu novada domei, tāpēc par to tīrību atbild konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieks. V.Lāča ielā šķiroto atkritumu punkts tika likvidēts, jo konteineros regulāri tika izmesti sadzīves un cita veida atlritumi, kā  arī pamatojoties uz vietējo iedzīvotāju vairākkārtējiem rakstveida lūgumiem. Novērošanas kameras ir paredzētas pārkāpēju notveršanai un saukšanai pie atbildības par noteikumu pārkāpšanu.

 • Infrastruktūra

  Hans

  05.07.2018

  Sveicieni!

  Ūdens krāns pie estrādes kādu laiciņu ir saplīsis un nestrādā, ir kāda iespēja to salabot?

  Paldies par informāciju ! Ūdens krāns ir salabots.

 • Infrastruktūra

  04.07.2018

  Labdien.
  Katrīnbādes stāvlaukumu Dome iznomājusi kafejnīcas ”Cietais rieksts” īpašniekiem,kas tagad piektdienās organizē zemnieku labumu tirdziņu (ļoti jauki) un par automašīnu stāvēšanu stāvlaukumā iekasē maksu, bet tualete nav ierīkota, kā rezultātā visas tuvākās kāpas tiek piemēslotas un netiek tīrīts (pašvaldības zeme),vai Domei nav jāseko tīrībai savos īpašumos.

  Paldies par informāciju ! Pašvaldība pievērsīs papildu uzmanību apkārtnes tīrībai pie stāvlaukuma, kur piektdienās tiek organizēts tirgus. Tirgotāji un tirdziņa apmeklētāji var izmanot kafejnīcā “Cietais rieksts”esošo tualeti.

 • Infrastruktūra

  27.06.2018

  Labdien. Kad beidzot pašvaldības pārstāvji vienosies ar Latvijas dzelzceļa amatpersonām , drīz Pabažu stacijā nevarēs iekāpt vilcienā ,jo visur mētājas atkritumi (no sākuma tie bija tikai stāvlaukumā, bet tagad ir novāktas atkrituma urnas uz perona un arī tur izmētāti atkritumi)

  Informējam, ka Saulkrastu pašvaldības policija ir ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietvedību saistībā ar teritorijas nesakopšanu, Latvijas Dzelzceļa pārstāvis ir uzaicināts ierasties pašvaldības policijā protokola sastādīšanai.

 • Pasākumi

  Anda

  25.06.2018

  Kāpēc ir pārcelti vairāki sporta pasākumi? Vai tas saistīts ar jauno sporta vadītāju? Un viņa ir pārcēlusi pasākumus kā sev ērtāk? Vēlos uzzināt pamatojumu abiem pārceltajiem sporta veidiem? (Volejbols un vieglatlētika)

  Sporta pasākumu pārcelšana ir saistīta ar vairāku sarīkojumu vienlaicīgu norisi, ņemot vērā potenciālo sacensību dalībnieku vēlmes.

  Informāciju sagatvoja pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

 • Pasākumi

  Ilga

  25.06.2018

  Labdien!
  Pēc publicētās informācijas, kuru ir izdevies atrast šajā vietnē, secinu, ka Saulkrastos kultūras pasākumi arvien vairāk sarūk. Ir mazāk koncerti, mazāk nakts sarīkojumi estrādē. Līgo vakaram arī nekas nav paredzēts. It kā pilsēta, kurā cilvēki lielākoties dzīvo vasarās, pavada atvaļinājumus, atpūšas un labprāt arī apmeklētu kādus pasākumus, bet to nav. Ari Saules laukumā nekādas aktivitātes nav vērojamas. Kādēļ ir šāda tendence? Paldies.

  2018.gada pirmajā pusgadā Saulkrastos ir notikuši  14 brīvdabas sarīkojumi, no tiem Saulkrastu estrādē  pieci sarīkojumi, Saules laukumā trīs, tai skaitā estrādē A.Gruzdiņa grupa, Mirage Jazz orchestra un V.Elksne, E.Liepiņa piemiņas koncerts, Saulkrastu šlāgermūzikas festivāls un izrāde „Skroderdienas Silmačos”.  Vairāki koncerti notikuši Saulkrastu baznīcā. Maijā un jūnijā brīvdabas sarīkojumi  Saulkrastos ir notikuši katru nedēļas nogali.

  Sakarā ar to, ka notiek kultūras nama „Zvejniekciems” 1. stāva pārbūve, daļa sarīkojumu tiek organizēti  citviet novadā, bet sarīkojumu skaits nav samazinājies. Vasaras saulgriežiem veltīti sarīkojumi notika 21. jūnijā Jūras parkā – akcijas „Izgaismo Latviju” noslēgums, un 22. jūnijā Saules laukumā – tradicionālais sarīkojums „Ielīgosim koši Saulkrastos”.

  Nakts sarīkojumu skaits estrādē netiks palielināts, jo atkārtoti ir saņemtas apkārtējo iedzīvotāju pretenzijas par naktsmiera traucēšanu.

  Informāciju sagatavoja pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

 • Infrastruktūra

  Roberts

  19.06.2018

  Vai ir domāts par tādu velonovietņu izveidi kur var pieslēgt velosipēdu pilnībā nevis kā tagad tikai priekšējo riteni?

  Paldies par ierosinājumu! Uzstādot nākamās velonovietnes, ņemsim vērā Jūsu viedokli.

 • Zaļā zona

  Gita

  19.06.2018

  Labdien!Cik ilgi pie Pabažu stacijas būs tā atkritumu kaudze?Redzams,ka Latvijas dzelzceļam vienalga,bet kā ar Saulkrastu domi?

  Pašvaldība nav tiesīga ieguldīt līdzekļus pašvaldībai nepiederošu teritoriju sakārtošanā.  Vienlaikus informējam, ka Latvijas Dzelzceļa pārstāvis ir uzaicināts ierasties pašvaldības policijā protokola sastādīšanai.