Veicam iekstelpas-fasades-jumta remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.