Vakar Saulkrastu vidusskolā notika tikšanās ar 9. klases absolventiem un viņu vecākiem, lai izrunātu par gaidāmajiem pamatkursiem un padziļinātajiem izvēles kursiem zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas virziena izglītības programmā vai valodas un medijpratības virziena izglītības programmā.

Sarunā piedalījās domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, Saulkrastu vidusskolas direktores vietniece Oksana Vanaga, izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne.

Paldies visiem par ieinteresētību un uzdotajiem jautājumiem.

Atgādinām, ka pašvaldībā strādā izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne, un šobrīd notiek aktīvs darbs pie vienotas vidusskolas izveides 2021./2022. mācību gadā.

Lai pieteiktos 10. klasei Saulkrastu vidusskolā dokumentus reģistrēšanai nepieciešams iesniegt:
✔️aizpildot un nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected];
✔️aizpildot un nosūtot elektroniski (bez elektroniskā paraksta) uz e-pasta adresi [email protected], kuru pēc ārkārtas situācijas beigām klātienē aicināsim parakstīt, uzrādot skolēna dzimšanas apliecību;
✔️iesniedzot aizpildītu iesniegumu personīgi skolas lietvedībā Smilšu ielā 3, tālr. 67952170, 26606546.