Projekta ietvaros mūsu pašvaldībā un Jauniešu Mājā tiks uzņemti 2 Eiropas brīvprātīgā darba veicēji no Spānijas.  Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības solidaritāti un līdztiesību mūsu novadā, iesaistot dažādās jauniešu aktivitātēs arī pašvaldības iestādes un vietējās biedrības. 

Projekts norisināsies no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Brīvprātīgie jaunieši tiks iesaistīti visu novada iestāžu, kas veic darbu ar bērniem un jauniešiem, darbībā, kā arī dalīsies ar savām zināšanām, prasmēm un pieredzi. Par plānotajām aktivitātēm sekojiet līdzi informācijai Jauniešu Mājas sociālajos tīklos, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapas www.saulkrasti.lv sadaļā ‘’Jaunieši’’

‘’Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.