Saulkrastu jaunieši ir izvēlēti dalībai starptautiskajās apmācībās “European youth mobility academy”, kuras norisināsies Lietuvā, Elektrėnai pašvaldībā.

Apmācības norisināsies nedēļas garumā un tās uzdevums ir attīstīt projekta izstrādes kompetences jaunajiem jauniešu līderiem un jaunatnes darbiniekiem.

Apmācību mērķi ir nodrošināt zināšanas, kā izmantot projektus kā rīku ikdienas darbā ar jaunatni un jaunu cilvēku piesaistē. No praktiskās puses dalībniekiem būs iespēja iegūt pieredzi projekta izstrādē, projekta vadībā un tā ieviešanā.

Papildus apmācībām dalībniekiem ir plānots apmeklēt Klaipēdas jauniešu organizāciju “Round Tables”.

Šīs apmācības pulcēs kopumā 33 jaunatnes darbiniekus un jaunatnes līderus no 9 valstīm.