Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” augusta numurs.

Saulkrastu vidusskolas dejotāji folkloras festivālā Somijā

Ar pašvaldības atbalstu īstenos projektus

Aicina pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Saņemts atbalsts diviem projektu pieteikumiem

Notiek ielu remonts

Sociālā dienesta aktualitātes

Bibliotēkas jaunumi

Izglītības iestāžu informācija

Numura intervija ar volejbola turnīra “Saulkrastu kokteilis” organizētājiem Guntaru Zonbergu un Andri Vanagu.

Sporta aktualitātes

Domes lēmumi

Pasākumu afiša

Izdevums elektroniski apskatāms ŠEIT.