“Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra” organizēja ikgadējās starptautiskās apmācības “Appetiser: An introduction to international youth work”, kuras šogad norisinājās Latvijā, Siguldā.

Apmācību mērķis bija dot spēcīgu pieredzi starptautiskajā jaunatnes darbā un motivēt darbā ar jaunatni iesaistītos izmantot ERAMSUS+: Jaunatne darbībā programmu. “Appetiser” laikā tika iepazīstināts ar starpkultūru sadarbību ERASMUS+ projektos un labās prakses piemēriem no Latvijas NVO.

Papildus starptautiskajam jaunatnes darbam, tika izpētīts un izzināts “Youthpass” sertifikāts, un kādas priekšrocības tas dod jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

Apmācībās piedalījās 25 dalībnieki no 15 dažādām Eiropas valstīm.