Piektdien, 30, oktobrī, Saulkrsatos notiks Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce, kurā paplašinātā sastāvā novadu vadība, ministriju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji spriedīs par piekrastei aktuālo jautājumu virzību.

 

Sanāksmi atklās Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Edvīns Grāvītis, savukārt Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs Māris Dadzis uzstāsies ar uzrunu par piekrastei aktuālo jautājumu virzību un turpmākajiem izaicinājumi piekrastes pārvaldībā.

 

Notiks arī saruna par jūras telpisko plānošanu, piekrastes apsaimniekošanu, infrastruktūru un citiem jautājumiem piekrastes pašvaldību pārziņā.

 

 

Darba kārtība

2015. gada 30. oktobrī Saulkrastos, Sunny Dune viesnīcā, Rīgas iela 28 (http://dune-hotel.lv)

 

10:00 Rīta kafija, dalībnieku reģistrācija

 

10:30 Sapulces atklāšana

E. Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

 

10:40 Piekrastei aktuālo jautājumu virzība un turpmākie izaicinājumi Piekrastes pārvaldībā

M. Dadzis, LPPA Valdes priekšsēdētājs

 

11:00 Jūras telpiskā plānojuma projekts. Tā risinājumi un ietekme uz pašvaldību attīstību

K. Veidemane, Baltijas Vides foruma Valdes priekšsēdētāja

A. Ruskule, Baltijas Vides foruma Valdes locekle

 

11:30 Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma priekšlikumi Piekrastes kompleksai attīstībai, Cilvēku drošības un glābšanas plāns/pētījums Baltijas jūras piekrastei, tā risinājumi

I. Urtāne, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta direktore

A. Klepers, Piekrastes tematiskā plānojuma tūrisma attīstības eksperts

S. Lesiņa, N.Balgalis, Piekrastes tematiskā plānojuma eksperti, SIA “Grupa93”

L. Cielava, Cilvēku drošības un glābšanas plāna eksperte, RPR

Pašvaldību pārstāvju komentāri. Diskusija

 

13:00 Kopīgas pusdienas

 

13:45 ES fondu 2014.-2020. stratēģiskā atbalsta mērķa 5.5.1.: “saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu” Piekrastes kārtas projekti un to indikatīvais atbalsta ietvars

I. Raugze, VARAM valsts sekretāra vietniece

 

14:45 Informācija un dažādi

– LPPA nākamās sapulces laiks un vieta

 

15:00 Saulkrastu novada sasniegumi un ieceres, tematiska ekskursija

E. Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs,

N. Līcis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāj vietnieks

 

16:30 Sapulces noslēgums