Šo piektdien, 23. oktobrī Saulkrastu novada domē notiks divas izsoles:

10.00
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē, Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, info – ej.uz/kokmateriali
11.00
Saulkrastu novada dome mutiskā izsolē piešķir nomas tiesības pašvaldībai piederošām telpām ēkā Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā ar mērķi saimnieciskās darbības – restorāna vai kafejnīcas ierīkošanai un darbībai. Vairāk info – ej.uz/Atputas1B