No š.g. 27.decembra līdz 30.decembrim ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves dēļ tiks slēgta Dzelzceļnieku iela posmā no Stacijas ielas līdz Viršu ielai.