Velkot kanalizāciju tika izņemta caurteka zem Enkuru ielas Draudzības ielas krustojumā. Šī caurteka novadīja lietusūdeņus no vairākiem apbūves gabaliem. Ja šo caurteku neatjaunos, sākoties rudens lietavām šo māju teritorija applūdīs, tiks bojāti māju pamati, zeme pārpurvosies